Arkivfoto: En flok troldænder
Arkivfoto: En flok troldænder

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 20:30
Pris
30 kr.
Lokalitet
Tarm Bibliotek
Engvej 2
6880 Tarm
Arrangører
Tarm Bibliotek, I samarbejde med Folkeuniversitetet
Målgruppe
For voksne
For voksne

Naturgenoprettede søer i Vestjylland – erstatninger for eutrofe fjorde eller bonuslokaliteter for fuglene?

09.12.21
Foredrag v/ Kevin Kuhlmann Clausen, forsker, ph.d., Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

I perioden fra 1970’erne til 1990’erne forsvandt bundvegetationen i størstedelen af Ringkøbing og Nissum Fjorde – men i de efterfølgende årtier har vi set nogle af Danmarks største naturgenopretninger i omegnen af fjordene. Først Vest Stadil Fjord i 1998, dernæst Skjern Enge i 1999-2003, og sidst men ikke mindst genetableringen i 2012 af Filsø, der nu er Jyllands næststørste sø.

  • I dette foredrag løfter vi sløret for, hvad disse naturgenopretninger har betydet for forekomsten af fugle i Vestjylland.
  • Er fugle, der mistede fødegrundlaget i fjordene, vendt tilbage?
  • Er andre og nye fuglearter kommet til?
  • Eller er det en kombination, vi ser?  

I samarbejde med Folkeuniversitetet.

I samarbejde med Folkeuniversitetet

Køb billet på riskbib.dk – 30 kr.

Tags