Persondata

Behandling af dine personoplysninger

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med din oprettelse som bruger hos Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne samt din fremadrettede brug af Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes selvbetjeningsløsninger, herunder selvbetjeningsautomater,riskbib.dk, åbne biblioteker (dvs. benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid) og bibliotekets APP ”Biblioteket”, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at tilbyde en række services iht. rammerne for Lov om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven).

Land, By og Kultur er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Vores kontaktoplysninger er:

Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing
CVR-nr.: 29189609
Telefon: 99 74 15 15
Mail: land.by.kultur@rksk.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DBR). Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dbr@rksk.dk eller skriv til Databeskyttelsesrådgiveren fra din digitale postkasse

På telefon: 99 74 36 60

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.
 

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

 • Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer
 • Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
 • Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån. 

Det gør vi for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes E-Bibliotek, sende dig information omkring aflevering og reserveringer, samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Oplysningerne bliver også anvendt i statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret. 

 • Når du benytter Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes hjemmeside, riskbib.dk, indsamler vi endvidere oplysninger om din IP-adresse, samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, du har klikket på.
 • Disse oplysninger anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser. 

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer. 

Det er frivilligt om du vil oprette dig som bruger hos Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside, samt låne materialer og benytte bibliotekets E-Bibliotek.

Såfremt du opretter dig som bruger, er det frivilligt om du vil oplyse dit telefonnummer og din email. Såfremt du ikke ønsker at oplyse hverken din email eller dit telefonnummer, vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer og slettede reserveringer.

Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil dog blive sendt til din digitale postkasse.
 

Videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder til andre biblioteker, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne. 

 • Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage.
 • Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid.
 • Oplysninger om betalt erstatning bliver slettet efter ét år.
 • Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. 
 • Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.
 • Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Revideret 29.06.2021