Regler for lån af Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes lokaler

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne har en række lokaler, som stilles til rådighed for foreninger, fritidsundervisning, grupper mv.

Følgende retningslinjer er gældende for udlån af lokaler:

Reservation og udlevering af nøgler ved henvendelse på biblioteket.

Biblioteket skal have navn, adresse og tlf. nr. på den person, som er ansvarlig for lån af lokalet.

Biblioteket skal underrettes, hvis lokalet alligevel ikke skal benyttes.

Det er ikke tilladt at benytte andre lokaler end de tildelte.

Lokalerne efterlades opryddet. Dørene låses og nøglen afleveres som aftalt med biblioteket.

Enhver skade på inventar eller lokale skal straks meddeles til biblioteket.

Ødelæggelse af inventar mv. skal erstattes af den pågældende arrangør.