Regler for lån af Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes lokaler

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne har en række lokaler, som stilles til rådighed for foreninger, fritidsundervisning, grupper mv.

Følgende retningslinjer er gældende for udlån af lokaler:

  • Reservation og udlevering af nøgler ved henvendelse på biblioteket.
  • Biblioteket skal have navn, adresse og tlf. nr. på den person, som er ansvarlig for lån af lokalet.
  • Biblioteket skal underrettes, hvis lokalet alligevel ikke skal benyttes.
  • Det er ikke tilladt at benytte andre lokaler end de tildelte.
  • Lokalerne efterlades opryddet. Dørene låses og nøglen afleveres som aftalt med biblioteket.
  • Enhver skade på inventar eller lokale skal straks meddeles til biblioteket.
  • Ødelæggelse af inventar mv. skal erstattes af den pågældende arrangør.