Gode links til elever på HHX

Udvalgt af bibliotekaren på Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
  • Afsætning

OECD 
Organisation for Economic Co-operation and Development arbejder for at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem de demokratisk regerede medlemslande. Find rapporter, analyser, landefakta, statistik og meget mere.

Udenrigsministeriet
Hos Eksportrådet kan du finde svar på spørgsmål om eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme.

Virksomhedsguiden
Virksomhedsguiden er én samlet indgang til hjælp og vejledning om opstart, drift og udvikling af din virksomhed

World Business Culture
Her kan du bl.a. finde oplysninger om forretningskultur i mange af verdens lande.

  • Dansk

Arkiv for dansk litteratur
Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) er en litteraturhistorisk samling af udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede.

Litteratursiden
Litteratursiden er bibliotekernes hjemmeside om litteratur af fagligt og skønlitterært stof.

  • Erhvervsjura

Retsinformation
Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

  • Landefakta

Europa World Plus 
Politisk og økonomisk information om mere end 250 lande.
Du skal logge på med dit lånerkortnr./CPRnr. og pinkode til dit folkebibliotek. Du skal bo i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ellers skal du bruge en adgang fra et folkebibliotek i din egen kommune.

BBC Country Profiles
Landeprofiler med guide til historie, politik og økonomisk baggrund samt oplysninger om vigtige institutioner.

The World Factbook
Landeoplysninger for mere end 260 lande i hele verden.

  • Samfundsfag

Folketingets EU-oplysning
Hvad har EU med sommertid at gøre? I hvilke lande bruger man euro? Skal jeg have pas med til Tyskland? Hvad betyder Brexit? Hvordan er Folketinget inddraget i EU's beslutninger? Få upartiske svar på dine spørgsmål om EU.

Folketinget
Find oplysninger og dokumenter om Danmarks folkestyre og partierne.

Det nationale Forskningscenter for Velfærd
VIVE er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet. Her kan du finde information om emner inden for socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse.

Partiprogrammer og politiske skrifter
En stor samling materiale fra de forskellige politiske partier i Danmark.

  • Samtidshistorie

Danmarkshistorien
Frit tilgængeligt online historieleksikon og en digital historiebog fra Aarhus Universitet.

Danmarks Videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed
KVINFO er Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion nationalt og internationalt.

DIIS
Dansk Institut for Internationale Studier er et selvstændigt, offentligt forskningsinstitut. DIIS formidler viden om internationale forhold inden for mange forskellige områder f.eks. forsvar og sikkerhed, udenrigspolitik, udvikling og global økonomi.

  • Statistik

DK
Danmarks Statistik

Europa
Europæisk statistik

Storbritannien
Britisk statistik

Tyskland
Tysk statistik

  • Virksomheds- og markedsinformation

Det centrale virksomhedsregister
I CVR - det Centrale Virksomhedsregister - finder du oplysninger om alle registrerede virksomheder i Danmark og Grønland.

Proff
Find oplysninger om mere end 850.000 danske virksomheder

Open Corporates
Virksomhedsoplysninger fra hele verden.