Gode links til elever på HTX

Udvalgt af bibliotekaren på Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
  • Energi

Vindmølleindustrien
Alle der interesserer sig for vindkraft kan få brug for mere information eller viden. Her kan du finde svar - også på det du ikke vidste, du burde vide om vindkraft. 

  • Forbrugerinformation

Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer, landets slagterier og veterinære forhold.

  • Leksikon

Lex.dk
Har du brug for et hurtigt opslag, og skal du bruge oplysninger med det samme, finder du faglig viden om mange emner på lex.dk. 
Søg fakta om et bestem begreb, lokalitet, person, begivenhed, værk mv.

  • Medier

Filmcentralen.dk
Filmcentralen er Det Danske Filminstituts streamingtjeneste. Her kan du gå på opdagelse i hundredvis af danske kort- og dokumentarfilm.

Udvalgte dokumentarfilm
Gratis online dokumentarudsendelser.

  • Miljø

Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse, der blandt andet skal sikre os ren luft, vand og jord og gode levevilkår for vilde dyr og planter.

Nationalt Center for Miljø og Energi             
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling.

Statens Byggeforskningsinstitut 
Statens Byggeforskningsinstitut skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø.

Rådet for grøn omstilling 
Rådet for Grøn Omstilling er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet.

  • Naturvidenskab

Biokemisk leksikon mv. 
På bioSite.dk kan du bl.a. finde et biokemisk leksikon og en samling udvalgte biomedicinske links.

Eric Weisstein’s World of Science
Her kan du finde nyttig viden inden for emnerne astronomi, fysik, kemi og matematik. Desuden findes her et biografisk leksikon over vigtige videnskabsmænd gennem tiderne. 

Formler
Formelsamling til matematik, fysik og kemi. Desuden oversigter over bl.a. enheder, energital, materialedata og symboler.

Fysiklinks
Physics Central er en samling af de bedste links. På engelsk. Her kan man vælge mellem tre forskellige niveauer fra folkeskole, gymnasium eller college. 

Materialelære
Materialelære og grundlæggende materialefysik- og kemi.

Teknologirådet
Teknologirådet arbejder med forskellige emner, der berører teknologiens muligheder og konsekvenser for mennesker, miljø og samfund.

videnskab.dk
Dansk portal med nyheder og artikler om videnskab med hovedvægt på naturvidenskab, men også emner inden for kultur og samfund medtages. En række universiteter og forskningsinstitutioner står bag portalen.

  • Statistik

DK

Europa

Storbritannien

Tyskland

  • Sundhed og Sygdom

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen er den øverste sundheds- og lægemiddelfaglige myndighed i Danmark._______________
Kræver Uni-login:

DR Skole
DR Skole er et læringsunivers til de danske grundskoler og er bygget op omkring levende billeder, fotografier og lyd fra DRs arkiver.