Kvalitetsvurdering af information på Internettet

Husk at undersøge

Forfatter/afsender

 • Hvem er afsenderen? Offentlig institution, kommercielt foretagende eller privat person?
 • Er forfatteren objektiv eller kan man spore afhængighed f.eks. politisk, religiøst eller økonomisk?
 • Er der kildehenvisninger? 
   

Indhold

 • Er indholdet pålideligt og nøjagtigt? Er oplysningerne veldokumenterede, er de eksterne links relevante for emnet? Er der stavefejl og grammatiske fejl? Er der sammenhæng mellem indholdet og den måde, det bliver præsenteret på?
 • Er indholdet relevant i forhold til målgruppen?
 • Er indholdet unikt? (Dækker andre informationskilder emnet lige så godt eller bedre?)
 • Er indholdet objektivt? (Er der annoncer på siden og er det faglige indhold så klart adskilt fra det kommercielle? Er der direkte eller maskerede forsøg på at sælge bestemte holdninger eller produkter?)
 • Er indholdet aktuelt? (Hvornår er hjemmesiden lavet? Bliver informationerne opdateret jævnligt?)
 • Er der henvisninger, citater eller links til andre sider?

Brugervenlighed

 • Er hjemmesiden overskuelig? (Er der f.eks. indholdsfortegnelse og gode navigationsmuligheder?)
 • Er adgangen stabil?
 • Fungerer både interne og eksterne links?