Sådan skriver du litteraturhenvisninger

En litteraturliste skal indeholde de bøger, artikler m.m., der har ligget til grund for din opgave.


Henvisningerne skal sikre muligheden for identifikation og genfinding af de nævnte dokumenter.
Listen kan opstilles i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn, men også anden rækkefølge kan bruges - blot man er konsekvent!

Følgende oplysninger skal medtages:

Fra bøger henvises sådan:
Forfatterens efternavn, fornavn: Bogens titel. Forlag og udgivelsesår.
F.eks.:
Heltberg, Eva: Studieteknik og arbejdsvaner. 3. Udg. Gyldendal, 1995

Fra dele af bøger henvises sådan:
Forfatterens efternavn, fornavn: Artiklens titel. I: Bogens titel. Forlag og udgivelsesår. Fra side x til side y.
F.eks.:
Giersing, Morten: En analyse af Johannes V. Jensens "Kongens fald". I: Analyser af danske romaner, bd. 1, Borgen 1977, side 121-208.

Fra artikler henvises sådan:
Forfatterens efternavn, fornavn: Artiklens titel: I: Avisens/tidsskriftets navn og dato/nr. Evt. Fra side x til side y.
F.eks.:
Christensen, Jens: Internettets historie. I: MedieKultur nr. 27, november 1997, s. 6-17.
Rye, Per: Kampen om de unge sælgers marked. I: Berlingske Tidende 1996-03-11.

Fra CD-ROM henvises sådan:
Cd-rom'ens titel. Version. Forlag og udgivelsesår.
F.eks.:
Gads Lille Leksikon. (cd-rom). Version 1.0 Gad, 1995

Fra Internet henvises sådan:
Forfatterens efternavn, fornavn: Artiklens titel: I: Avisens/tidsskriftets navn og dato/nr.
F.eks.:
Jørgensen, Aage: Himmerlandsmaler og Viborgforfatter: Til belysning af Hans Deuvs og broderen Johannes V. Jensen. I: Bogens Verden, 1995, nr. 4.


Du kan også lade Litteraturlisteautomaten lave din litteraturliste. Den sikrer, at alle dine kilder står rigtigt, og at du får alle nødvendige oplysninger med.

Gå til Litteraturlisteautomaten.dk

Læs mere på Skrivopgave.dk