Danmarkshistorien

Danmarkshistorien

Adgang
Fri adgang
Den nyeste forskning om Danmarkshistorien formidlet af forskere fra Aarhus Universitet.

Hjemmesiden fungerer både som et online historieleksikon og en digital historiebog.

Her kan du finde over 1000 leksikonartikler, ca. 1040 kilder samt en fremstilling af Danmarks historie fra oldtid til nutid opdelt i 13 kronologiske periodekapitler.

Dertil kommer 15 e-bøger, ca. 95 filmklip, 160 lydklip, spil, quizzer, mytedrab, et interaktivt danmarkskort og en tidslinje. danmarkshistorien.dk formidler forskningsbaseret viden om Danmarks historie udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet.