Smart Parat Svar for 6. klasser i Ringkøbing-Skjern Kommune

'Smart Parat Svar' er en landsdækkende læse- og vidensquiz for 6. klasser.

Formål

Smart Parat Svar styrker elevernes alsidige udvikling og lyst til læring ved at sætte fokus på nysgerrighed, selvstændighed og ansvarlighed. 

Målgruppe og indhold

 • 6.klasse kan deltage i den landsdækkende læse- og vidensquiz Smart Parat Svar.
 • Den lokale runde finder sted i starten af december 
 • Smart Parat Svar afvikles på et af kommunens folkebiblioteker eller virtuelt.
 • Hvert hold består af 5 elever fra samme klasse.
 • Quizzen består af 24 kategorier.
 • Der bliver stillet 3 spørgsmål i den kategori, et hold vælger.
 • Der gives 1 point for hvert rigtigt svar.
 • De resterende elever fra klassen er med som tilskuere.

Vinderen af den lokale runde går videre til den regionale runde, som afvikles i Herning

Varighed: En runde varer ca. 1 time. Ved mere end 5 tilmeldte klasser afvikles to indledende runder og en finale. Vinderen kåres ca. kl. 12.30.

Tilmelding til Smart Parat Svar 2024

Biblioteket sender en invitation til skolerne i slutningen af april via læringscenterkonferencen.

Tilmelding senest 20. september 2024 til Tanja Christensen, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne tanja.christensen@rksk.dk

 • Lokale runder for de tilmeldte skoler afvikles onsdag den 4. december 2024
 • Regionale runder afvikles onsdag den 15. januar 2025
 • Finale afvikles onsdag den 5. februar 2025

Læringsmål

 • Eleven kan fremlægge sit produkt for andre
 • Eleven kan påtage sig roller i en samtale situation
 • Eleven har viden om frie og formaliserede samtaleformer
 • Eleven kan gengive hovedindholdet af fagtekster
 • Eleven får lyst til at lære mere
 • Eleven får mulighed for at lære på en anderledes måde
 • Eleven får mulighed for at lære sammen med andre 
   

Skolen og forberedelse

Der stilles intet krav til forberedelse. Det kan dog være en god ide, at det hold der stiller op til Smart Parat Svar øver sig i paratviden, inden de skal dyste

Transport: Afholdes af skolen

Læs mere: www.smartparatsvar.dk

Se meget mere om hvilke kategorier der dystes i på:

smartparatsvar.dk

Datoer for Smart Parat Svar 2023/24

Lokale runder: Onsdag den 6. december 2023 i Ringkøbing Rådhushal

Regionale runder: Onsdag den 10. januar 2024

Finale: Onsdag den 7. februar 2024

Datoer for Smart Parat Svar 2024/25

Lokale runder: Onsdag den 4. december 2024

Regionale runder: Onsdag den 15. januar 2025

Finale: Onsdag den 5. februar 2025