Digital kulturarv
ekurser.nu

Bliv klogere på dansk kulturarv

12.01.21
eKurser.nu har netop tilføjet en række kurser som omhandler dansk Kulturarv. Kulturarv er det begreb, der bruges som en fælles betegnelse for en række kulturelle elementer, som gør os i stand til at få en fælles erindring om fortiden.

Kulturarvsstyrelsen, som er myndighed på området, definerer Kulturarv således:

”Den danske kulturarv omfatter alt, hvad mennesket har efterladt sig gennem tiderne: strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Det vil sige hele samfundsudviklingen frem til i dag."

Med andre ord…

Hvad enten man er historisk interesseret, har hovedet begravet i slægtsforskning eller måske jagter et 12-tal til den næste opgave eller eksamen, så er der hjælp at hente hos eKurser.nu.

Med serien af kulturarvs-kurser kan man bl.a. blive klogere på:

Arkiv for Dansk Litteratur

ekurser.nu Arkiv for Dansk Litteratur >>

 

Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har i fællesskab produceret denne litteraturhistoriske samling af udvalgte dele af den ældre danske litteratur. Portalen indeholder hele 73 forfatterportrætter skrevet af anerkendte eksperter. Her kan man blive klogere på forfatterne, deres værker og samtid – eller der kan hentes spændende viden, som sikrer et 12-tal i opgaveskrivningen.

 

Billedsamlingen

ekurser.nu Billedsamlingen >>

 

Få adgang til en utroligt spændende billedsamling, som omfatter mere en 330.000 indscannede fotografier, grafiske tryk og tegninger, desuden indeholder samlingen kendte værker som f.eks. Flora Danica, der er digitalt tilgængelige via denne billeddatabase fra Det Kgl. Bibliotek. Her kan man bl.a. blive klogere på historiske begivenheder eller finde guld til slægtsforskningen.

 

Naturvidenskabelige kilder

ekurser.nu Naturvidenskabelige kilder >>

 

Det Kongelige Bibliotek har digitaliseret naturvidenskabeligt kildemateriale fra H.C. Ørsted og Ole Rømer. Materialet giver et unikt indblik i deres arbejde og samtid, og spænder vidt og bredt fra omfattende brevkorrespondancer, manuskripter, optegnelser, tegninger, koder og meget mere. Se bl.a. de håndskrevne notater med tilhørende billeder – og bliv klogere på de store danske videnskabsmænd. En uvurderlig hjælp til opgaveskrivning og til den historieinteresserede.

 

Historiske kort på nettet

ekurser.nu Historiske kort på nettet >>

 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering står bag søgeportalen, der bl.a. fortæller hvordan Danmark så ud i gamle dage. Søgebasen indeholder digitaliserede kort over Danmark, der går helt tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Det er muligt at navigere i flere tusind historiske kort på nettet. Kortene er en unik kilde til danmarkshistorien og er interessante for slægtsforskere og lokalhistorikere. Kortene fortæller ligeledes, hvordan naturen så ud i Danmark tilbage i tiden.

 

Find kilder til opgaveskrivning med Mediestream

ekurser.nu Find kilder til opgaveskrivning med Mediestream >>

 

Mediestream indeholder millionvis af digitaliserede danske avissider langt tilbage i tiden. Mediestream er et oplagt sted at finde de helt rigtige kilder til f.eks. at dokumentere en tidsperiode. En virkelig god datasamling, hvis der arbejdes med en opgave i historie eller samfundsfag – eller hvis man har brug for en særlig historisk indsigt i en given periode.

 

Danmarks breve

ekurser.nu Søg i Danmarks breve

 

Det Kongelige Bibliotek står bag digitaliseringen af 12.000 breve skrevet i perioden fra 1500-tallet og frem til 1930’erne. I søgebasen kan man finde breve skrevet i et bestemt geografisk område, ligesom der kan søges på udvalgte tidsperioder. Her kan findes spændende information til opgaveskrivning eller nyttig viden til den historieinteresserede.

 

 

Bliv klogere med eKurser.nu – det er nemmere end du tror.

Rejsen begynder på www.eKurser.nu – god fornøjelse.

Billedmaterialet er venligst udlånt af Det Kgl. Bibliotek.

Tags