Hjælpeværktøjer

til lokalhistorie

Matrikelkort på nettet

Søg matrikelkort efter ejerlavets navn eller kode eller find det på kortet.
Der findes en online vejledning til sidens brug på forsiden.

Danmarks lokaladministration 1660-2007

Den historiske baggrund for administrationen af de danske købstæder, amter og landkommuner og for kommunalreformen 1970. Digitale danmarkskort illustrerer udviklingen mellem 1683 og 2007.

Gamle og nye danske måleenheder

Hvor mange kvadratmeter svarer en tønde land til – og er en pot det samme som en liter? Klik på omregning og find svaret her.

Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning

Instituttet indsamler og bearbejder oplysninger om jyske dialekter og den jyske landbefolknings kultur før industrialiseringen. I tilknytning hertil findes et bibliotek med litteratur om jyske dialekter, jysk topografi samt folkeminder og folkekultur. Nogle af de ældre kilder kan læses on-line.