Landsdækkende arkiver

Oversigt over Landsdækkende arkiver

Statens Arkiver 

Søgning i arkivalier fra Rigsarkivet, de fire landsarkiver (København, Odense, Aabenraa og Viborg), Erhvervsarkivet i Århus samt Dansk Data Arkiv. I arkiverne findes utrykte kilder fra 1110-tallet til den nyeste tid.

ODA. Organisationen danske arkiver

ODA er en nyere organisation, der arbejder aktivt for at styrke de danske arkiver indadtil og udadtil.

SLA

Sammenslutningen af Lokalarkivers hjemmeside. Indeholder oplysninger om lokalarkiver og SLAs øvrige virke. Søgeadgang til SLAs arkivvejviser.

Dansk Folkemindesamling

Dansk Folkemindesamling er statens bibliotek og arkiv for dansk og udenlandsk folkekultur fra middelalderen til vor tid. Her findes skriftlige optegnelser, båndoptagelser og videofilm. Der kan søges direkte i samlingens nodebøger og i håndskriftarkivet.