Lokalhistorie

Her finder du links knyttet til tidl. Egvad Kommune

Vort sogns historie

En digitalisering af det store værk, der udkom i 1950´erne. Der er medtaget billeder og beskrivelser af mange gårde, husmandssteder, huse og mindre virksomheder i flere sogne i Jylland.

Lokalhistorie Tarm By

Hjemmeside om Tarm bys historie. Udarbejdet af Inger Hansen, formand for Egvad Egnshistoriske Samling.

Danske fyrtårne

Privat hjemmeside med samlet oversigt over danske fyrtårne. Alfabetisk og geografisk søgemulighed. Illustrationer og bygningshistorie for hvert enkelt fyr.

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt

Historisk Samfund for Ringkøbing Amts hjemmeside. Samling af artikler og oplysninger om det tidligere Ringkøbing Amts historie. Afløser for årbogen FRAM, udgivet af Ringkøbing Amts Museer.