e-Biblioteket er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger samt andre netmedier hvor du kan søge efter alverdens emner, som biblioteket stiller frit til rådighed.

Det betyder, at du kan anvende dem alle steder hvor du har internet-adgang. Det kræver, at du er bosat i kommunen og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne.

KLIK HER >>  for at se videoer hvor vi fortæller, hvordan du kan finde rundt i de digitale tilbud.