Egvad Egnshistoriske Samling

I tilknytning til Tarm Biblioteker findes Lokalhistoriske Arkiv.

Egvad Egnshistoriske Samling
Engvej 2
6880 Tarm
Arkivleder: Kirsten Dreier

Åbningstid: Mandag kl. 11.30 - 15.30. Udenfor åbningstid kontakt Kirsten Dreier på Skjern Bibliotek på tlf.: 99 74 26 20.

Lukket i påskeugen og mellem jul og nytår.
Arkivmaterialer kan efter aftale ses på Skjern Bibliotek i åbningstiden: mandag til fredag kl. 10 -17.

Arkivalierne befinder sig ikke fysisk på Tarm Bibliotek, så det er en god ide at tage kontakt til daglig leder Kirsten Dreier, enten på e-mail eller telefon (99 74 26 20) inden besøg på arkivet. 

Der ydes hjælp til fremfinding af relevante arkivalier, men vi kan ikke påtage os at gennemgå arkivalierne efter bestemte emner eller personer.

 

Egvad Egnshistoriske Samling

» Søgning i arkivalier og billeder fra Egvad Kommune, der dækker følgende sogne: Egvad, Hemmet, Lønborg, Nørre Bork, Sønder Bork, Sønder Vium og Tarm.

» Muligheder for søgning på stednavne, personnavne, årstal og emneord. I samlingen findes utrykte kilder omhandlende hele Egvad Kommune.

» Samlingen har kirkebøger og folketællinger på mikrofilm, men disse er ikke søgbare i basen. Ikke alle billeder er inddateret. De øvrige kan ses som papirbilleder i Egvad Egnshistoriske Samling.

 

Kirkebøger og folketællingslister i Egvad Egnshistoriske Samling

» Oversigt over hvilke kirkebøger og folketællingslister Egvad Egnshistoriske Samling råder over.

 

Øvrige mikrofilmede materialer 

» Oversigt over hvilke fortegnelser over panteprotokoller, tingbøger, skifteprotokoller m.m. Egvad Egnshistoriske Samling råder over.

 

Bogudgivelser 

Kan købes på Tarm Bibliotek mandag-fredag ml. kl. 8-11.