Women's Studies International

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af referencer til litteratur inden for kønsforskningen, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Mere om Women’s Studies International

Icon Description

Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst. 

En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i full text på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.

Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.