Biblioteksstrategi 2021-25

Strategiske fokusområder og målsætninger

MISSION

Vi understøtter det gode liv ved at skabe rum for læsning, læring, kulturel aktivitet og demokratisk deltagelse.


VISION

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne vil være:

 • et naturligt mødested for alle borgere i kommunen – i det fysiske såvel som det virtuelle rum
 • centrum for kulturelle oplevelser, litteratur & læsning, dannelse & viden og aktive & involverende fællesskaber
 • bibliotek for alle, og vi vil skabe hverdagen på bibliotekerne sammen med borgerne

Glæden ved sprog, litteratur og læsning

Icon Description
 1. Vi vil sikre, at alle borgere i kommunen – via vores fysiske og digitale samling – har adgang til litteratur, viden og information.
 2. Vi vil opleves af borgerne som det bedste sted at blive inspireret, når det gælder litteratur og bøger – både fysisk og digitalt.
 3. Vi vil stimulere borgernes lyst til at læse og lære – hele livet igennem.
 4. Vi vil være en synlig, inspirerende og kompetent læringspartner, der understøtter børn og unges læringsproces.

Kultur for alle

Icon Description
 1. Vi vil tilbyde kulturelle aktiviteter og oplevelser til alle kommunens borgere.
 2. Vi vil stimulere og bidrage til borgernes kreativitet.
 3. Vi vil udvikle og stimulere fællesskaber – både fysisk og digitalt.
 4. Vi vil stimulere til nysgerrighed, kritisk tænkning og bidrage til borgernes almene dannelse.

Borgeren i den digitale udvikling

Icon Description
 1. Vi vil gøre det nemt for borgerne at bruge de elektroniske materialer og andre digitale services, som vi stiller til rådighed.
 2. Vi vil – med afsæt i de teknologiske muligheder – sikre at bibliotekstilbuddet når ud til borgere over hele kommunen.
 3. Vi vil medvirke til at fremme borgernes digitale dannelse.

Strategiske fokusområder og målsætninger

» Glæden ved sprog, litteratur og læsning.

» Kultur for alle

» Borgeren i den digitale udvikling.

Biblioteksstrategi 2021-2025