Pausefunktion

Skal du på ferie, kan du stadig holde din plads i reserveringskøen.

Skal du på ferie, kan du stadig holde din plads i reserveringskøen.

Hvis du ikke har mulighed for at komme og hente dine reserveringer i en periode, kan du angive en pauseperiode. Det betyder, at dine reserveringer bliver sat på pause.

Fordelen for dig er, at du undgår at komme bag i køen, hvis du ikke kan nå at hente dine reserveringer. I stedet bliver du sprunget over i køen, indtil din pauseperiode udløber.

Reserveringspausen gælder kun de reserveringer, vi ikke allerede har gjort klar til dig, og kun fysiske materialer.

OBS: Denne service gælder for alle reserveringer på bibliotekets egne materialer, men ikke for de materialer, der skaffes hjem fra andre biblioteker.

Sådan sætter du dine reserveringer på pause:

  1. Log ind på hjemmesiden
  2. Tryk på brugerikonet så brugermenuen åbner
  3. Tryk på Reserveringer
  4. Under Sæt dine reserveringer på pause kan du vælge en fraværsperiode. Vær opmærksom på at begge dage er omfanget af perioden
  5. Tryk Gem for at gemme dine valg.