Faktalink

Faktalink

Adgang
Log på hjemmefra
Elektronisk tidsskrift med artikler, litteraturhenvisninger og links til mange populære aktuelle og historiske emner.

Her finder du en introduktion og uddybende information om aktuelle, klassiske og komplicerede emner, links til videre læsning på nettet samt henvisninger til fx artikler, bøger, illustrationer, tv- og radioindslag m.m.

Der er foretaget en vurdering af de kilder, som Faktalink artiklerne henviser til. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering

Introfilm til Faktalink - 2021

Tags