Bibliotekernes organisation

De administrative og brugerrettede funktioner er fordelt mellem bibliotekerne på følgende måde:
  • Fjernlånshåndtering (Skjern)

  • Intern transport (Tarm)

  • Materialeklargøring af bøger for skole- og folkebiblioteker (Skjern)

  • Materialeklargøring af av-materialer (Videbæk)

  • PR- og markedsføring (Ringkøbing)

  • Administration (Ringkøbing)