Sprogspor for pædagoger og dagplejere

.

Bibliotekernes Sprogspor er en fælles indsats blandt landets biblioteker

Formål:

 • Støtte sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.
 • Målgruppe for indsatsen er børn i alderen 0-7 år.
 • Færdigpakkede sprogstimuleringsforløb til fagpersoner og familier.
 • Samle faglig viden, nyheder og værktøjer på en fælles hjemmeside Sprogsporet.dk >> for både professionelle og forældre. 


Konkret tilbyder bibliotekerne sprogstimulerende aktivitetsforløb

Dagtilbuddene kan låne sprogstartsposer, der tager udgangspunkt i billedbøger, og gennem leg med sproget får børn og deres voksne rig mulighed for bl.a. at tale om farver, følelser og tal. Sprogstartsposerne har hvert sit tema og sproglige fokus. Med et sæt sprogstartsposer følger både analoge og digitale læringsmaterialer.

 • Sprogstart 1-3 år
  Se introduktions video for vuggestuepædagoger og dagplejer


   

 • Sprogstart 3-6 år
  Se introduktions video for pædagoger i børnehaven


Sprogstart består af to seksugers forløb:

 1. Sprogstart 1-3 år er målrettet børn i dagpleje og vuggestue
 2. Sprogstart 3-6 år  henvender sig til børnehavebørn.
 • Hvert forløb består af 6 sprogstartsposer, som er udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer og sprogpædagoger.
 • Forløbene afvikles i dagtilbuddet af dagplejere og pædagoger.
 • Der er en tæt kobling mellem bibliotek og dagtilbud, hvilket blandt andet betyder, at biblioteket besøger dagtilbuddet og omvendt.  


Download PDF med Sprogstart 1-3 år >>

Download PDF med Sprogstart 3-6 år >>