Bibliotekernes Sprogspor for pædagoger og dagplejere

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-7 år.

Bibliotekerne vil med Sprogsporet bruge vores kendskab til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet nationalt.

Målet er at støtte arbejdet med sprog ved at levere færdigpakkede sprogstimuleringsforløb, viden og materialer til fagpersoner og familier.

Tilbuddene samles her på den fælles hjemmeside Sprogsporet.dk for både professionelle og forældre. Hermed samler og styrker vi en lang række tiltag.

Konkret tilbyder bibliotekerne dagtilbuddene sprogstimulerende aktivitetsforløb.

Se mere her på pdf. fil: 
Sprogstart 1-3 år Introduktion for vuggestuepædagoger og dagplejere

Sprogstart 3 – 6 år – Introduktion for pædagoger i børnehaven.

Sprogstart består af to seksugers forløb: Sprogstart 1-3 år er målrettet børn i dagpleje og vuggestue og Sprogstart 3-6 år  henvender sig til børnehavebørn.

Hvert forløb består af 6 sprogstartsposer, som er udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer og sprogpædagoger. Forløbene afvikles i dagtilbuddet af dagplejere og pædagoger. Der er en tæt kobling mellem bibliotek og dagtilbud, hvilket blandt andet betyder, at biblioteket besøger dagtilbuddet og omvendt.  

Sprogstartsposerne tager udgangspunkt i billedbøger, og gennem leg med sproget får børn og deres voksne i dagtilbuddet rig mulighed for bl.a. at tale om farver, følelser og tal. Sprogstartsposerne har nemlig hvert sit tema og sproglige fokus. Med et sæt sprogstartsposer følger både analoge og digitale læringsmaterialer.