Regler og gebyrer

Alle kan benytte bibliotekets forskellige tilbud.

Reglement

Låneret | Lånerkort | Pinkode | Lånetid | Registrering af lån | Ansvar for det lånte | Gebyrer | Tab af låneret | Tavshedspligt |
Hvad må biblioteket registrere

Låneret og lånerkort

 • Alle kan benytte bibliotekets forskellige tilbud, de digitale tilbud kræver dog, at du bor i kommunen.
 • Bibliotekets tilbud er normalt gratis, men for visse ydelser kan der kræves betaling eller depositum.
 • Du skal registreres med dit sundhedskort for at bruge biblioteket. Dit sundhedskort fungerer som lånerkort på biblioteket. 
 • Børn/unge under 18 år skal have forældres tilladelse for at kunne låne, og de kan få et børnelånerkort eller anvende app'en Biblioteket. 


Medbring dit kort når du vil låne, og lad ikke andre låne på dit kort.
Mister du dit kort, skal du hurtigst muligt meddele det til biblioteket. 
Herefter spærres der for yderligere lån, så misbrug kan forhindres.
Husk at give besked til biblioteket, hvis du ændrer e-mailadresse eller mobilnummer.Pinkode

 • Du skal have en pinkode til dit kort.
 • For at få en pinkode skal du henvende dig til biblioteket, eller du kan registrere dig selv med MitID på riskbib.dk. 
 • Du skal bruge pinkoden, hvis du selv vil bestille, reservere og forny eller se din udlånsstatus på bibliotekets hjemmeside eller app.
 • Pinkoden skal også bruges, når du låner på selvbetjenings-automaten og til at komme ind i det ubetjente bibliotek.

 

Lånetid

 • Lånetiden er normalt 30 dage, der kan dog være kortere lånetid på enkelte ting.
 • Lånet kan forlænges, hvis dine lån ikke er bestilt af andre (gælder ikke kviklån). 
 • Du kan først forny dine lån, når der er 7 dage eller mindre til de skal afleveres.
 • Man kan højst forny 4 gange. 
 • Ved lån fra andre biblioteker gælder reglerne fra disse biblioteker. 

Du kan ikke låne aviser, læsesalsbøger og det nyeste nummer af magasiner og blade.Registrering af lån

 • Du registrerer dine lån på selvbetjeningsautomaten.
 • Du kan få en kvittering, der viser, hvad du har lånt, og hvornår det skal afleveres. 
 • Når du afleverer i bibliotekets selvbetjeningsautomat, er det dit ansvar, at dine lån er registreret afleveret.
 • Du kan få en kvittering, der viser, hvad du har afleveret.Ansvar for det lånte

 • Du har ansvaret for det, der er lånt på dit kort.
 • Hvis dine lån bliver beskadiget eller bliver væk, skal du betale erstatning.
 • Erstatningsprisen vil normalt være bibliotekets indkøbspris plus et tillæg til klargøring. Flerbindsværker kan kræves fuldstændig erstattet. 
 • Ved erstatning af av-materialer (DVD, PC-spil mm.) inkluderer erstatningsbeløbet også licensrettigheder.
 • Krav om erstatning gælder både for voksen og børnelånere.


Når du afleverer lån, der er udsendt regning på, skal du ikke erstatte det men kun betale gebyret.

Finder du det erstattede materiale igen, vil du ikke få erstatningsbeløbet refunderet. Du kan beholde materialet.

 

Gebyrer

Overskrides lånetiden, skal der betales gebyrer efter følgende satser:

Lånetiden overskredet med Voksne (fra 18 år)
1-7 dage 20 kr.
8-14 dage 50 kr.
15-21 dage 120 kr.
22- dage 200 kr.

 

 • Du får en gratis påmindelse 3 dage før lånetidens udløb på sms eller mail, når du har oplyst dit mobilnummer eller din e-mail ved oprettelsen som bruger af biblioteket.
 • Det er dog stadig dit ansvar at aflevere til tiden, selvom du ikke har modtaget påmindelsen.
 • Så hold øje med din lånerstatus på riskbib.dk eller i appen Biblioteket

Biblioteket udsender 1. hjemkaldelse, på mail, sms eller i e-boks, når lånetiden er overskredet med 8 dage, og 2. hjemkaldelse, når lånetiden er overskredet med 15 dage. Du skal betale gebyrer, også selv om du evt. ikke har modtaget hjemkaldelsen. 

 • Du får en påmindelse på gebyr og erstatningsbeløb fra Ringkøbing-Skjern Kommune, når lånetiden er overskredet med 22 dage eller du skylder mindst 100 kr.
 • Hvis du skylder mere end 200 kr. i gebyrer, får du et varsel om, at du vil blive blokeret for yderligere lån, hvis mellemværendet ikke er betalt i løbet af 8 dage. Herefter vil sagen overgå til Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Så snart mellemværendet med biblioteket er betalt, vil du igen kunne låne på biblioteket.

 


Tab af låneret

Du kan ikke låne, hvis du skylder gebyrer på 200 kr. eller derover.Tavshedspligt

Bibliotekets personale har tavshedspligt med hensyn til din benyttelse af biblioteket. Det gælder både dine lån, reserveringer og bestillinger fra andre biblioteker.Hvad må biblioteket registrere?

 • I lånerregistret er du registreret med navn, adresse, cpr-nr.  tlf. nr. og e-mailadresse. 
 • Du er altid velkommen til at få en kopi af de oplysninger, biblioteket har om dig i lånerregistret.
 • Biblioteket registrerer det, du låner, og opbevarer oplysningerne om dine lån i 30 dage, efter de er afleveret, eller eventuelle gebyrer er betalt. Derefter slettes alle oplysninger om dine lån.