Studiehjælp

Som elev eller studerende har man ofte brug for biblioteket – specielt i forbindelse med opgaver.

På biblioteket kan du få hjælp til at finde faglitteratur til dine opgaver. Vi bestiller gerne litteratur hjem fra andre biblioteker.

Du kan få gode råd om informationssøgning, om at lave litteraturlister, om kvalitetsvurdering af hjemmesider og om hvordan man citerer og refererer korrekt.

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk er en fælles portal for alle danske offentlige biblioteker: folkebiblioteker, fagbiblioteker, forskningsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker og universitetsbiblioteker.
Du kan bestille de fleste materialer til afhentning på dit lokale bibliotek - en del materialer ligger på nettet så du har direkte adgang til dem. I en del tilfælde skal du være logget ind og have valgt dit bibliotek og gemt dine lånerdata.

Hvad vil du vide?

De større opgaver og projekter på gymnasiet og de videregående uddannelser kan være en stor mundfuld.
Ikke så meget det at skulle svare på problemformuleringen eller at finde data – problemet ligger i det rent metodiske, i at lære at skrive videnskabeligt og i at arbejde projektorienteret.
Hvad vil du vide? præsenterer på et praktisk plan og med trin for trin-vejledninger en gennemgang af, hvordan du kan skrive dit projekt og viser vej gennem bachelorprojektets  mange faser og udfordringer.

Skriv opgave

Guide der giver en god og omfattende hjælp til opgaveskrivning og informationssøgning. Her findes vejledning til emnevalg, problemformulering, søgning efter information på biblioteket og internettet, om projektopgaven m.m.

Stopplagiat.nu

Web tutorial for studerende, som beskriver hvordan man citerer og refererer korrekt og dermed undgår at plagiere, når man skriver opgave.

 

10 gode råd | Kvalitetsvurdering af information på Internettet | Sådan skriver du litteraturhenvisninger | Gode links til elever på HHX | Gode links til elever på HTX | Gode links til elever på STX |