Brug af biblioteket

Alle kan benytte bibliotekets forskellige tilbud

Bibliotekets tilbud er normalt gratis, men visse ydelser kan biblioteket kræve betaling for.
Dit sygesikringsbevis/sundhedskort fungerer som lånerkort på biblioteket.
Børn under 14 år skal have forældres tilladelse for at kunne låne.

E-Biblioteket
E-Biblioteket er betalingsbaser som biblioteket har købt adgang til at du kan bruge hjemmefra.
Du logger ind med dit lånernummer/cpr-nummer og den pinkode, du også bruger, når du logger dig på bibliotekets base.
 
Du registrerer selv dine lån på bibliotekets udlånsautomat.
Du kan afslutte lån/aflevering med en papirkvittering, eller få kvitteringer pr. e-mail.

Lånetiden er normalt 30 dage, dog kan der være kortere lånetid på visse materialetyper.
Hvis lånetiden overskrides, skal du betale et gebyr.

Bibliotekerne er videoovervågede, og der er tyverisikring ved udgangene.

Begrænsninger. Visse materialer giver vi kun adgang til at låne og reservere i begrænset antal og periode.
Det sker, for at fordele det antal vi har, mellem så mange brugere som muligt. Det drejer sig især om spil og spillefilm.

Du må max låne:
2 spil til Playstation og/eller 2 spil til Wii i 14 dage
4 spil til pc (cd-rom) i 14 dage
4 dvd-spillefilm i 14 dage
Du kan reservere samme antal.
Hvis du støder ind i antalsbegrænsninger, når du vil reservere, er det en god idé at gemme dem i huskelisten.

Børn må ikke låne eller reservere film som ikke er anbefalet til deres aldersgruppe af Medierådet.

Der er også begrænsninger på hobbybøger til jul og påske samt på julemusik, hvor man kan låne 5 hobbybøger og 5 cd’er med julemusik i 14 dage.

Læs mere om brug af bibliotekerne i: 
Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes reglement.