Bibliotekerne og Landsforeningen 'Liv & Død' sætter fokus på døden i uge 44
Bibliotekerne og Landsforeningen 'Liv & Død' sætter fokus på døden i uge 44

Fokus på døden

26.10.23
Sammen med Landsforeningen 'Liv & Død' sætter bibliotekerne fokus på døden i uge 44.

Verden over markeres de døde og døden i efteråret.

Halloween, Allehelgens, Día de Muertos i Mexico og Famadihana på Madagaskar.

I vores del af verden – og i vores tid – bruger vi ikke meget tid på at forholde os til døden eller de døde.

I nogle kirker er der en tradition for at læse navnene op på de døde ved allehelgensdag, men derudover er vi ikke tit fælles om at mindes de døde på særlige dage. 

Døden, sorgen og minderne bliver oftest til private sager, som man helst ikke taler meget om. 

De dødes Dag i Danmark

Henover sommeren igangsatte Landsforeningen Liv&Død en plakatkonkurrence for De Dødes Dag i Danmark. 

En dag for at fejre livet og huske de døde.

Og for at bygge bro mellem dem og os.

Landsforeningen Liv&Død siger om konkurrencen:

"Vi ønskede at se forskellige forslag på hvordan en plakat kunne vise sammenhængen mellem livet og døden, og ikke døden som en modsætning til livet. Og det fik vi også lov til. I løbet af konkurrenceperioden modtog vi 60 forslag, og ud af de 60 var der 3 der vandt"

De tre vinderplakaterne kan ses på bibliotekerne i uge 44

Læs mere på livogdoed.dk

Tags
Materialer