Egvad Egnshistoriske Samling

Åbningstid: Mandag 11.30-15.30. Lukket i påskeugen og mellem jul og nytår.

Arkivalierne befinder sig ikke fysisk på Tarm Bibliotek, så det er en god ide at tage kontakt til daglig leder Kirsten Dreier, enten på e-mail eller telefon (99 74 26 20) inden besøg på arkivet. 
Der ydes hjælp til fremfinding af relevante arkivalier, men vi kan ikke påtage os at gennemgå arkivalierne efter bestemte emner eller personer.

Egvad Egnshistoriske Samling

Søgning i arkivalier  og billeder fra Egvad Kommune, der dækker følgende sogne: Egvad, Hemmet, Lønborg, Nørre Bork, Sønder Bork, Sønder Vium og Tarm.

Muligheder for søgning på stednavne, personnavne, årstal og emneord. I samlingen findes utrykte kilder omhandlende hele Egvad Kommune.
Samlingen har kirkebøger og folketællinger på mikrofilm, men disse er ikke søgbare i basen. Ikke alle billeder er inddateret. De øvrige kan ses som papirbilleder i Egvad Egnshistoriske Samling.

Kirkebøger og folketællingslister i Egvad Egnshistoriske Samling

Oversigt over hvilke kirkebøger og folketællingslister Egvad Egnshistoriske Samling råder over.

Øvrige mikrofilmede materialer 

Oversigt over hvilke fortegnelser over panteprotokoller, tingbøger, skifteprotokoller m.m. Egvad Egnshistoriske Samling råder over.

Arkiv.dk 

Søgning af billeder fra Egvad Kommune. 
Muligheder for søgning på stednavne, personnavne, årstal og emneord. Ikke alle billeder er inddateret. De øvrige kan ses som papirbilleder i Egvad Egnshistoriske Samling.

Bogudgivelser 

Kan købes på Tarm Bibliotek mandag-fredag ml. kl. 8-11.

 

Lokalhistorie | Hjælpeværktøjer til Lokalhistorie | Slægtsforskning | Landsdækkende arkiver | Bestyrelsesmedlemmer