Slægtsforskning

Her finder du links som hjælper dig i gang med slægtsforskning

arkivalieronline.dk

Statens Arkiver er påbegyndt digitaliseringen af kirkebøger og folketællinger med henblik på at gøre dem tilgængelige på Internettet. Der er ikke en fast tidsplan for projektet, men det vil ske løbende. Kirkebøger ældre end 1892 vil blive tilgængelige og det samme gælder folketællinger op til 1850. Brugen af basen kræver login. Dette er gratis at oprette.

Dansk Demografisk Database

Fra siden kan der søges i folketællinger 1787-1921, udvandrede personer 1868-1908, personer der har fået indfødsret 1776-1960 samt udviste fra 1875-1919.

Dansk Slægtgårdsforening

Medlemsorganisation for danske slægtsgårde. Arkiverer oplysninger om gårdene, ejerforhold, uddrag af folketællinger og skifteprotokoller, fotos m.m. Søgbar database over slægtsgård med mulighed for opslag efter gårdnavn eller sogn. Kopi af oplysningerne kræver ikke medlemskab.

Ny i slægtsforskning - hvordan kommer jeg i gang?

Statens Arkivers indgang til at komme i gang med slægtsforskning. Der er oplysninger om arkivtyper, der har interesse for slægtsforskere, links, vejledninger og meget mere.

Slægtsforskernes Bibliotek

Et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden.