10 gode råd

10 gode råd før du går i gang med opgaven.
1. Tænk først....

Selv om du straks bør gå i gang, når du har fået stillet opgaven, skal du ikke gå på biblioteket med det samme. Begynd i stedet med at præcisere emnet og finde ud af, hvad du ved og hvad du har brug for at vide. 

 2. Tal med din lærer....
Din lærer kan hjælpe dig med at disponere din opgave rigtigt og give dig råd om vigtige værker inden for det område, du vil beskæftige dig med. Dit store spørgsmål er sikkert: Hvor begynder jeg? Det kan din lærer hjælpe dig med

3. Gå selv på biblioteket!

Findes der ikke litteratur om det aspekt af emnet, som du ønsker at behandle, så skal der træffes beslutninger, som kun du kan træffe. Der vil opstå alle mulige tvivlsspørgsmål, som kun du kan besvare.
Dine forældre vil måske gerne hjælpe dig med at skrive en god opgave. Det er pænt af dem, men når det gælder litteratursøgning og biblioteksbesøg er der ingen vej uden om - du må selv på biblioteket!! 

4. Afsæt god tid til biblioteksbesøg....

Den indledende litteratursøgning tager formodentlig længere tid end du tror. Det er ikke gjort på fem minutter - afsæt derfor god tid til dine biblioteksbesøg. Der kan være travlt på biblioteket, og det kan være langt vanskeligere at finde litteratur til din opgave, end du forestiller dig. Det går hurtigere, hvis du er godt forberedt og har gennemtænkt de relevante problemstillinger.
 
5. Der er emner du bør undgå....
Emnet er nyt - der er måske ikke skrevet meget om det - i hvert fald ikke i bogform. Emnet er aktuelt f.eks. i anledning af en tv-udsendelse eller et dødsfald. Alt materiale vil så være stærkt efterspurgt. Emnet er populært. Hele klassen vil skrive om det samme - alt materiale vil hurtigt være udlånt. Prøv at koordinere med dine klassekammerater. 

6. Ting tager tid...
Biblioteksbøgernes bestemmelse er nu engang at være lånt ud! Men de udlånte bøger kan reserveres! Har biblioteket ikke selv bøgerne, tilbyder vi at skaffe dem fra et andet bibliotek.
Men begge dele tager tid. Derfor kan du ikke forvente dag til dag ekspeditioner af dine bestillinger. 

7. Vær realistisk....
Selv om du kender det forventede niveau for din opgave, stiller du måske højere krav til dig selv for at få en god karakter.
Pas alligevel på at du ikke inddrager for megen, for svær og for gammel litteratur. Vurder bøgerne inden du låner dem hjem. Kig i indholdsfortegnelsen, læs forordet og bemærk udgivelsesåret.

8. Du kan ikke låne alt med hjem...
Nogle opslagsværker står i bibliotekets håndbogssamling og er kun til brug på stedet. Du kan evt. tage kopier af de sider, du har brug for. Husk at skrive, hvor du har kopien fra.

9. Vis hensyn...
Du er ikke den eneste, der skriver opgave. Andre skal måske også bruge den bog, du er færdig med. Behold derfor ikke bøgerne længere end nødvendigt.
Tag evt. kopi af centrale passager. 
 
10. Sådan skriver du litteraturhenvisninger  >>