Gode links til elever på STX

Udvalgt af bibliotekaren på Vestjysk Gymnasium
  • EU

Folketingets EU-Oplysning
Oplysninger om Folketingets Europaudvalg, herunder medlemsoversigt. EU-traktaten. 

Eurostat 
EU's statistiske kontor. Præsentation af Eurostat, dets produkter og databaser.

  • Leksikon

Lex.dk
Har du brug for et hurtigt opslag, og skal du bruge oplysninger med det samme, finder du faglig viden om mange emner på lex.dk. 
Søg fakta om et bestem begreb, lokalitet, person, begivenhed, værk mv.

  • Litteratur

Arkiv for Dansk Litteratur
ADL er websted for den klassiske danske litteratur. ADL giver mulighed for at studere forfatternes tekster eller forfatterportrætter. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1931, med Georg Brandes og Thøger Larsen som nogle af de nyeste forfattere.

Danskfag
En hjemmeside om danskfaget, analysemodeller, genrer og medier - henvender sig til studerende på ungdomsuddannelserne.

Inspirationskataloget: Dansk skønlitteratur til danskopgaven (Pdf)
Litteratur er som et spejl, der viser os forskellige synsvinkler på tilværelsen. Forfattere har til alle tider forsøgt at udtrykke deres erfaringer og oplevelser i en litterær form. 

  • Samfund

Governments on the WWW
Omfattende guide over offentlig information dækkende hele verden. For hvert land er der links til landets officielle hjemmeside, regering, parlament, domstole, ministerier, statslige og regionale myndigheder, politiske partier m.m.

The world Factbook 
Oplysninger om lande i hele verden: Geografi, befolkning, regering, økonomi, transport, kommunikation og forsvar. 

  • Statistik

Danmarks Statistik 
Gratis adgang til hele Danmarks Statistiks hjemmeside med mulighed for selv at kombinere sine søgninger efter tal om et emne. Links til andre landes statistiske kontorer. 

  • Sundhed & Sygdom

Minmedicin.dk
Medicinhåndbogen, opslagsværker for hhv. fagfolk og patienter. Søgemulighed på præparater med oplysning om bivirkninger, dosering, priser/tilskud m.m. 

Netdoktor.dk 
NetDoktor.dk er Danmarks største Internet-site om sundhed sygdom og medicin. De flere tusinde artikler og fakta-sider er skrevet på klart dansk af læger, journalister, farmaceuter og sygeplejersker. Indholdet opdateres kontinuerligt med ny viden.

  • Ungdomsuddannelser

Gymnasiale uddannelser 
Oplysninger om studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen og højere teknisk eksamen. Der er vejledninger, statistik og mange publikationer i fuldtekst. Information om gymnasiereformen.

EMU Danmarks Undervisningsportal

Officiel portal for undervisning med det formål at give skolerne fælles indgang til de vigtigste ressourcer på internettet. Her kan man finde information om uddannelser, fag og undervisningsmaterialer. Der er inspiration til undervisningsforløb og temadage og henvisninger til lovstof, bekendtgørelser, vejledninger og læreplaner.